Maqalat by my Nana Jan Dr. Malik Ghulam Murtaza Shaheed

Crisis of Identity by my Nana Jan Dr. Malik Ghulam Murtaza Shaheed 

Pegham-E-Iqbal by my Nana Jan Dr. Malik Ghulam Murtaza Shaheed​

​Rasool-e-Akram Salalaahi Alayhi Wa Salam Ki Shadia by Dr. Malik Ghulam Murtaza Shaheed​

Nasha aur us ka hatmi Elaj 

Human Capital A Neglected Resource
 

Crisis Of Identity 

Islam & the Welfare State 

Qaumi Tashakhuz 

Pegham-E-Iqbal 

Rasool-E-Akram Sallalahu Alayhi Wa Sallam Ki Shadia 

Sarkar Sallalahu Alayhi Wa Sallam Ki Baisat Se Insan Ne Kia Paya 

Toba Ki Haqeeqat Azeez Bhai Aur Behno, Kamus Kam 1 se 1.5 minutes De Iss Page ko Load Honay Ke Liye.
Books yahaN par Share bhi ho Sakti Hai, Print bhi, aur Download bhi. JazakAllah

Peghamber-e-Islam by my Nana Jan Dr. Malik Ghulam Murtaza Shaheed

​​Islam aur Masharti Zimaidarian by my nana jan Dr. Malik Ghulam Murtaza Shaheed​

Toba Ki Haqeeqat by my Nana Jan Dr. Malik Ghulam Murtaza Shaheed

Jaraim ke Asbaab by my Nana Jan Dr. Malik Ghulam Murtaza Shaheed

Sarkar (Sallalahu Alayhi Wa Sallam) ​Ki Baisat Se Insan Ne Kia Paya Socio Economic System Of Islam    Maqalat                 

Jaraim Ke Asbaab                                                                                                               Asaan Quran                                                                                                    

Wajood-e-Bari Ta'la Aur Tauheed 

Khutbat-e-Harram 

Haqeeqat-E-Dua 

Islam aur Masharti Zimaydarian 

Ahya-e-Din K Assase

Nashari Taqarirain 
Maqsad-e-Hayaat by my Nana Jan Dr. Malik Ghulam Murtaza Shaheed

INSANI SEERAT KI TAMIR MAIN ROOZE KA KIRDAR ​​by my nana jan Dr. Malik Ghulam Murtaza Shaheed

Ahya-e-Din Ki Assaase by my Nana Jan Dr. Malik Ghulam Murtaza Shaheed​

Human Capital a Neglected Resource by my Nana Jan Dr. Malik Ghulam Murtaza Shaheed 

​Nasha Aur Uss Ka Hatmiii Elaaajj by my Nana Jan Dr. Malik Ghulam Murtaza ​

Qaumi Tashakuzz by my nana jan Dr. Malik Ghulam Murtaza Shaheed

Names of All Books Written by my Nana Jan Dr. Malik Ghulam​ Murtaza Shaheed

​Islam Ki Char Bunyadein

Intekhab-e-Naat

Peghamber-e-Islam

Noor-ul-Huda Parah 1

Noor-ul Huda Parah 2

Noor ul Huda Parah 3

Noor ul Huda Parah 4

Noor ul Huda Parah 5

Noor ul Huda Parah 6

Noor ul Huda Parah 7

Noor ul Huda Parah 8

  • Announcement0:25