INSANI SEERAT KI TAMIR MAIN ROOZE KA KIRDAR ​​by my nana jan Dr. Malik Ghulam Murtaza Shaheed

​​Islam aur Masharti Zimaidarian by my nana jan Dr. Malik Ghulam Murtaza Shaheed​

Maqalat by my Nana Jan Dr. Malik Ghulam Murtaza Shaheed

Toba Ki Haqeeqat by my Nana Jan Dr. Malik Ghulam Murtaza Shaheed

Ahya-e-Din Ki Assaase by my Nana Jan Dr. Malik Ghulam Murtaza Shaheed​

Human Capital a Neglected Resource by my Nana Jan Dr. Malik Ghulam Murtaza Shaheed 

Crisis of Identity by my Nana Jan Dr. Malik Ghulam Murtaza Shaheed 

Pegham-E-Iqbal by my Nana Jan Dr. Malik Ghulam Murtaza Shaheed​

Jaraim ke Asbaab by my Nana Jan Dr. Malik Ghulam Murtaza Shaheed

Sarkar (Sallalahu Alayhi Wa Sallam) ​Ki Baisat Se Insan Ne Kia Paya 

​Nasha Aur Uss Ka Hatmiii Elaaajj by my Nana Jan Dr. Malik Ghulam Murtaza ​

Qaumi Tashakuzz by my nana jan Dr. Malik Ghulam Murtaza Shaheed

​Rasool-e-Akram Salalaahi Alayhi Wa Salam Ki Shadia by Dr. Malik Ghulam Murtaza Shaheed​

Names of All Books Written by my Nana Jan Dr. Malik Ghulam​ Murtaza Shaheed

​Islam Ki Char Bunyadein

Intekhab-e-Naat

Peghamber-e-Islam

Noor-ul-Huda Parah 1

Noor-ul Huda Parah 2

Noor ul Huda Parah 3

Noor ul Huda Parah 4

Noor ul Huda Parah 5

Noor ul Huda Parah 6

Noor ul Huda Parah 7

Noor ul Huda Parah 8

Nasha aur us ka hatmi Elaj 

Human Capital A Neglected Resource
 

Crisis Of Identity 

Islam & the Welfare State 

Qaumi Tashakhuz 

Pegham-E-Iqbal 

Rasool-E-Akram Sallalahu Alayhi Wa Sallam Ki Shadia 

Sarkar Sallalahu Alayhi Wa Sallam Ki Baisat Se Insan Ne Kia Paya 

Toba Ki Haqeeqat 

Socio Economic System Of Islam    Maqalat                 

Jaraim Ke Asbaab                                                                                                               Asaan Quran                                                                                                    

Wajood-e-Bari Ta'la Aur Tauheed 

Khutbat-e-Harram 

Haqeeqat-E-Dua 

Islam aur Masharti Zimaydarian 

Ahya-e-Din K Assase

Nashari Taqarirain 
  • Announcement0:25

Azeez Bhai Aur Behno, Kamus Kam 1 se 1.5 minutes De Iss Page ko Load Honay Ke Liye.
Books yahaN par Share bhi ho Sakti Hai, Print bhi, aur Download bhi. JazakAllah

Maqsad-e-Hayaat by my Nana Jan Dr. Malik Ghulam Murtaza Shaheed

Peghamber-e-Islam by my Nana Jan Dr. Malik Ghulam Murtaza Shaheed